Tematyka konferencji obejmuje głównie:


  • Nowe technologie w odlewnictwie metali nieżelaznych

  • Nowe stopy odlewnicze

  • Zagadnienia metaloznawcze

  • Procesy uszlachetniania metali i stopów

  • Zagospodarowanie złomów metali nieżelaznych w aspekcie ich wykorzystania w odlewnictwie

  • Materiały pomocnicze w technologii odlewnictwa metali nieżelaznych

  • Ochrona œśrodowiska w odlewniach matali nieżelaznych

  • Problemy ekonomiczno-organizacyjne odlewni

  • Historia odlewnictwa, archeometalurgia, technologie odlewnictwa artystycznego.