Tematyka konferencji obejmuje głównie:


 • nowe technologie w odlewnictwie metali nieżelaznych

 • nowe stopy odlewnicze

 • zagadnienia metaloznawcze

 • procesy uszlachetniania metali i stopów

 • zagospodarowanie złomów metali nieżelaznych

 • materiały pomocnicze w technologii odlewnictwa

 • techniki i technologie 3D w odlewnictwie

 • ochrona środowiska w odlewniach

 • problemy ekonomiczno-organizacyjne

 • specjalistyczne techniki pomiarowe

 • historia odlewnictwa, archeometalurgia, technologie odlewnictwa artystycznego.