Tematyka konferencji obejmuje głównie:


  • nowe technologie w odlewnictwie metali nieżelaznych

  • nowe stopy odlewnicze

  • zagadnienia metaloznawcze

  • procesy uszlachetniania metali i stopów

  • zagospodarowanie złomów metali nieżelaznych

  • materiały pomocnicze w technologii odlewnictwa

  • ochrona środowiska w odlewniach

  • problemy ekonomiczno-organizacyjne

  • specjalistyczne techniki pomiarowe

  • historia odlewnictwa, archeometalurgia, technologie odlewnictwa artystycznego.