NAUKA I TECHNOLOGIA


 

Konferencje Metali Nieżelaznych "Nauka i Technologia" są ważnym wydarzeniem dla świata nauki i przemysłu, organizowanym tradycyjnie przez Sekcję Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP przy udziale Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uni-Export Instruments Polska.

W czasie sesji spotykają się - od lat 70. XX wieku specjaliści w zakresie technologii odlewnictwa metali nieżelaznych - przedstawiciele zakładów przemysłowych, średnich i małych przedsiębiorstw, instytutów badawczo-naukowych i jednostek naukowo-dydaktycznych, tworząc otwarte forum dyskusji wymiany poglądów na temat technologii i tworzyw na osnowie metali nieżelaznych. Konferencje te są zatem świadectwem rozwoju myśli technologicznej i materiałowej odlewnictwa metali nieżelaznych.

Odlewnictwo metali nieżelaznych jest dziedziną bardzo intensywnie rozwijającą się, zarówno w zakresie innowacyjnych technologii, jak i nowych tworzyw o coraz wyższej jakości. Prace badawczo-rozwojowe, prowadzone przez ośrodki i instytuty badawczo-naukowe, koncentrują się na poprawie właściwości odlewów i zwiększeniu zakresu ich zastosowania. Uzyskanie dostępu o informacji i wiedzy, rozumiane jako współpraca sektora przemysłowego i naukowego, umożliwia osiągnięcie światowych standardów jakości.

W celu wsparcia rozwoju myśli innowacyjnej w przedsiębiorstwach konieczne jest m.in. wspieranie współpracy uniwersytetów i jednostek badawczo-rozwojowych na rzecz przemysłu. Wśród oczekiwań odbiorców odlewów są na pierwszym miejscu wyroby wysokiej jakości, niskich kosztów i rozwijanie kultury produkcji z uwzględnieniem aspektów ekologicznych.

Interesująco przestawiają się prognozy dotyczące odlewnictwa metali nieżelaznych. Badania pokazują niehamowany rozwój gałęzi wykorzystujących te tworzywa. Dobór referatów konferencji prezentuje nowe trendy w rozwoju technologii i tworzyw odlewnictwa metali nieżelaznych, odwołując się jednakże do bogatych tradycji w zakresie odlewnictwa metali nieżelaznych, zarówno w ujęciu artystycznym, jak i przemysłowym.

Mamy nadzieję, że dobór referatów pokaże szeroki przekrój problematyki współczesnego odlewnictwa przywiązanego do tradycji, a zarazem patrzącego z optymizmem w przyszłość. Liczymy, że prezentacje będą początkiem dyskusji naukowej, przyczyniając się tym do transferu informacji, a w dalszej perspektywie będą inspiracją do nowych badań i naukowych eksperymentów.
 Komitet Organizacyjny Konferencji Nauka i Technologia