Informacje o Konferencji

Nauka i Technologia

 

 

 

Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych,
Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie
ul. Reymonta 23/ 701 lub 404
30-059 Kraków
 

- zgłoszenia - Aldona Garbacz-Klempka, agarbacz@agh.edu.pl, tel. 12-617-27-74
- faktury - Janusz Kozana, jkozana@agh.edu.pl, tel. 12 617 27 75
- referaty - Marcin Piękoś, mpiekos@agh.edu.pl, tel. 12 617 27 75