XXII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
ODLEWNICTWA METALI NIEŻELAZNYCH
Nauka i Technologia
INTERNATIONAL CONFERENCE SCIENCE AND TECHNOLOGY
 

 

 

30 maja - 1 czerwca 2019 r.

Miejsce konferencji: Zamek Bobolice...

 

 

Ramowy Program Konferencji NiT 2019...

 

Układ referatów NiT 2019...