Komitet Organizacyjny
- prof. dr hab. inż. Jerzy Zych - przewodniczący

- dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka, prof. AGH

- dr hab. inż. Jarosław Piekło, prof. AGH

- dr inż. Marcin Piękoś

- dr inż. Janusz Kozana