Komitet Organizacyjny


  • Przewodniczący komitetu organizacyjnego - dr hab. inż. Jerzy Zych, prof. nadzw.

  • Honorowy przewodniczący - Prof. dr hab. inż. Zbigniew Bonderek

  • Członkowie:

- dr inż. Aldona Garbacz-Klempka

- dr inż. Janusz Kozana

- mgr inż. Marcin Piękoś

- dr inż. Jarosław Piekło

- dr inż. Wiesław Jankowski