XXI
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
ODLEWNICTWA METALI NIEŻELAZNYCH
Nauka i Technologia
INTERNATIONAL CONFERENCE SCIENCE AND TECHNOLOGY
 

7 - 9 czerwca 2018 r.

Centrum Kongresowo-Szkoleniowe

"Magellan" - Bronisławów k/Łodzi